Disclaimer

Bij ErotiPlace.com is het de verantwoordelijkheid van de koper om zichzelf te informeren over het juiste gebruik van het product en om het product te testen volgens de instructies, vooral als het product bedoeld is voor persoonlijk gebruik. ErotiPlace.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product door de koper. Als koper van onze producten dien je de veiligheidsinstructies en voorschriften van ErotiPlace.com op te volgen.

De informatie die wij verstrekken over onze producten is bedoeld voor legaal gebruik. Het is niet toegestaan om deze informatie te gebruiken voor illegale doeleinden. Het is ook niet toegestaan om het product te gebruiken voor consumptie en/of huishoudelijk gebruik.

De koper dient zich bewust te zijn van de mogelijke gevaren van het product, zoals schade bij inslikken, ernstige irritatie aan de huid en/of ogen, irritatie van de luchtwegen, en mogelijke schade aan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind. Om deze reden dienen de volgende voorzorgsmaatregelen ten minste te worden genomen:

  • Bewaar het product buiten bereik van kinderen;
  • Lees het etiket voordat je het product gebruikt;
  • Bewaar het product in een goed gesloten verpakking;
  • Raadpleeg de speciale aanwijzingen voordat je het product gebruikt;
  • Lees en begrijp alle veiligheidsvoorschriften voordat je het product gebruikt;
  • Vermijd het inademen van stof/rook/nevel/damp;
  • Spoel je ogen onmiddellijk met water als het product in contact komt met de ogen en verwijder indien mogelijk contactlenzen. Spoel het oog verder met water.

Raadpleeg voor verdere informatie over gevarenaanduiding en/of voorzorgsmaatregelen de bijsluiter.